Chat with us, powered by LiveChat

Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień | CYBER MONDAY! Skorzystaj teraz z wyjątkowych rabatów!

Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień | CYBER MONDAY! Skorzystaj teraz z wyjątkowych rabatów!

Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień | CYBER MONDAY! Skorzystaj teraz z wyjątkowych rabatów!

Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES SERWISÓW VEOLI BOTANICA SP. Z O. O.

1. O nas

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator Twoich danych osobowych:

Veoli Botanica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-028, Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 61, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000611831. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 1132907559. REGON 364166661 i kapitał zakładowy w wysokości 30.000,00 zł ( dalej „VEOLI BOTANICA” lub „VEOLI BOTANICA Sp. z o.o.”).

VEOLI BOTANICA jest administratorem danych osobowych, które są podawane i przetwarzane na 3 stronach internetowych: veolibotanica.pl, veolibotanica.co.uk, veolibotanica.de (dalej każda osobno jako „Strona VEOLI BOTANICA” lub łącznie jako „Strony VEOLI BOTANICA”).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies dostępnych na Stronie VEOLI BOTANICA lub skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email: iodo@agnieszka-sadzikowskaveolibotanica.pl

2. Zaufani partnerzy:

1. Klaviyo do Marketing Automation (czyli email marketing);

2. SMSApi do wysyłki smsów;

3. Google Analytics do analityki (anonimowej po ciasteczkach);

4. Meta (Facebook Ads);

5. Google Ads;

6. LoyaltyLion – program lojalnościowy;

7. Pinterest Ads;

8. TikTok Ads;

9. Powiadomienia web push;

10. Google Tag Manager;

11. HotJar;

12. Yotpo;

13. Sublime;

14. WooCommerce.

3. Inspektor ochrony danych VEOLI BOTANICA Sp. z o. o. oraz jego dane kontaktowe

VEOLI BOTANICA Sp. z o. o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych VEOLI BOTANICA Sp. z o. o. skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

Adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych

VEOLI BOTANICA Sp. z o. o., Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa

Adres e-mail: iodo@VEOLIBOTANICA.pl

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych i w jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. przetwarza i przechowuje dane Twoje dane osobowe w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W odniesieniu do świadczenia usług przez VEOLI BOTANICA Sp. z o. o. Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. oraz strony www.veolibotanica.pl – w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
 • wysyłki newslettera ze sklepu internetowego VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. oraz strony www.veolibotanica.pl – pod warunkiem zapisania się na newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do momentu rezygnacji z usługi newslettera;
 • zawarcia i prawidłowej realizacji zawartych z Tobą umów, w szczególności dostarczenia zamówionych produktów w sklepie internetowym VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. oraz poprzez stronę www.veolibotanica.pl oraz rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami;
 • monitorowania Twojej aktywności na Stronach VEOLI BOTANICA i sklepie internetowym VEOLI BOTANICA Sp. z o.o., na stronie www.veolibotanica.pl oraz w mediach społecznościowych VEOLI BOTANICA Sp. z o.o., w celu dostosowania wyświetlanej zawartości do Twoich potrzeb oraz udoskonalania usług przez nas świadczonych, co jest naszym usprawiedliwionym interesem prawnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, przy czym w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie,
 • podejmowania w stosunku do Ciebie zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie  – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na takie działanie,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. oraz strony www.veolibotanica.pl, co jest naszym usprawiedliwionym interesem prawnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie wykazać podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby składającej sprzeciw;
 • określenia grup docelowych reklam oraz innych aktywności użytkownika przy pomocy narzędzi do pomiaru skuteczności działań marketingowych online – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu;
 • realizacji uzasadnionych interesów VEOLI BOTANICA Sp. z o.o., w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń przez VEOLI BOTANICA Sp. z o.o., archiwizacja w celu ochrony interesu prawnego VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu. W przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, ale jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy związanej z dostarczeniem Tobie zamówionych produktów.

5. Jaki zakres i przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Możemy przetwarzać następujący zakres Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, jako dane niezbędne do założenia konta w naszych serwisach internetowych, oraz dodatkowo dane osobowe niezbędne do złożenie i realizacji zamówienia takie jak: adres, numer telefonu. Dodatkowo możemy przetwarzać m.in. historię złożonych zamówień, ewentualnych reklamacji,  jak również dodatkowe dane, które mogą zostać przez Ciebie dobrowolnie podane (np. data urodzenia).

6. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług wskazanych w pkt. 4 powyżej jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Wyrażenie zgody na podejmowanie w stosunku do Ciebie zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie, jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych VEOLI BOTANICA Sp. z o. o. do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach VEOLI BOTANICA Sp. z o. o., pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług VEOLI BOTANICA Sp. z o. o. jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług VEOLI BOTANICA Sp. z o. o.. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymaga Twojej zgody, zgodnie z zakresem udzielonych przez Ciebie zgód.

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

8. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z wykorzystywaniem przez nas w działalności marketingowej narzędzi: Active Campaign, Klaviyo oraz narzędzi Google, LLC oraz Facebook, Inc., Twoje dane osobowe mogą być udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, zabezpieczenia, które zagwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG, zostały zagwarantowane poprzez stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez organy Unii Europejskiej. W przypadku pytań dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

9. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo do żądania sprostowania danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy odbywa się ono w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany VEOLI BOTANICA Sp. z o.o., w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły;
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw (za wyjątkiem złożenie skargi do organu nadzorczego) należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

10. Co to są pliki cookies i do czego służą?

Pliki cookies to niewielki plik tekstowy, który jest zapisywany na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz Stronę VEOLI BOTANICA. Pliki te są przesyłane przez serwis internetowy do przeglądarki. Każdy plik cookies posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas (czas, po którym dany plik cookie zostanie usunięty). Pliki cookies są zapisywane w celu rozpoznania Twojego urządzenia, poznania Twoich preferencji, a także zbierania informacji na temat Twoich wcześniejszych działań na Stronie VEOLI BOTANICA.

11. Jakich plików cookies używamy?

Możemy używać następujących rodzajów plików cookies:

Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są niezbędne, aby niektóre funkcjonalności Strony VEOLI BOTANICA działały poprawnie.

Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie ze Strony VEOLI BOTANICA jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Twoich preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.

Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania ze Strony VEOLI BOTANICA.

Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) – są wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

Pliki cookies używane przez Stronę VEOLI BOTANICA można podzielić na następujące kategorie:

A. Niezbędne pliki cookies,

B. Analityczne pliki cookies,

C. Marketingowe pliki cookies.

A. Niezbędne pliki cookies

Niezbędne pliki cookies obejmują ściśle niezbędne pliki cookies, których używamy do funkcjonowania Strony VEOLI BOTANICA oraz funkcjonalne pliki cookie, które pomagają w działaniu i projektowaniu Strony VEOLI BOTANICA. Ulepszają one funkcjonalność Strony VEOLI BOTANICA, a także umożliwiają jej personalizację.

Niezbędne pliki cookie są ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na podejmowane przez Ciebie działania. Działania te stanowią żądanie świadczenia usług, w tym ustawienie Twoich preferencji dotyczących prywatności, czy też wypełnienie formularzy (np. formularza kontaktowego).

Funkcjonalne pliki cookie pomagają nam zapamiętać wybrane przez Ciebie ustawienia strony, czy też pomagają przy innych funkcjach podczas przeglądania i korzystania ze Strony VEOLI BOTANICA. Pliki te pomagają nam zapamiętać Twoje preferencje i ułatwiają funkcjonowanie Strony VEOLI BOTANICA, kiedy odwiedzasz ją ponownie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania swoimi plikami cookies (wyrażenia i wycofania zgody), przeczytaj pkt 17 niniejszej polityki. Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, to niektóre części Strony VEOLI BOTANICA mogą nie działać.

B. Analityczne pliki cookies

Analityczne pliki cookies pomagają badać statystyki dotyczące ruchu na Stronie VEOLI BOTANICA oraz sprawdzać źródła tego ruchu. Ponadto, umożliwiają uzyskać informację, które zakładki strony są najbardziej popularne, a także jak użytkownicy poruszają się po Stronie VEOLI BOTANICA. Pliki te mają na celu poprawić komfort korzystania ze Strony VEOLI BOTANICA. Dodatkowo, dzięki analitycznym plikom cookies mamy możliwość wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).

Na działanie analitycznych plików cookies niezbędna jest Twoja zgoda. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania swoimi plikami cookies (wyrażenia i wycofania zgody), przeczytaj pkt 17 niniejszej polityki.

C. Marketingowe pliki cookies

Marketingowe pliki cookies mogą być instalowane na Stronie VEOLI BOTANICA przez naszych partnerów.   Marketingowe pliki cookies umożliwiają profilowanie reklam wyświetlanych zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na Stronie VEOLI BOTANICA, stosownie do Twoich preferencji w zakresie wyboru usług, na podstawie posiadanych przez nas danych, w tym Twojego zachowania na Stronie VEOLI BOTANICA.

Na działanie marketingowych plików cookies niezbędna jest Twoja zgoda. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania swoimi plikami cookies (wyrażenia i wycofania zgody), przeczytaj pkt 17 niniejszej polityki.

12. Google Analytics

Google Analytics jest to narzędzie służące do analizy zasobów sieci Web oferowane przez Google Ireland Limited („Google”) –  firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, aby pozwolić operatorowi witryny internetowej na przeanalizowanie sposobu jej wykorzystania przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookies na temat Twojego wykorzystania tej witryny internetowej jest zwykle przekazywana do serwera Google w USA i są tam przechowywane. Google dokona uprzedniego skrócenia Twojego adresu IP znajdującego się na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych państw będących stroną Umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w przypadkach wyjątkowych na serwer Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam dopiero zostanie skrócony. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w kontekście Google Analitycs nie jest scalany z innymi danymi Google.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl.

W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

13. Piksel Facebooka

Piksel Facebooka to usługa dostarczana przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Dzięki temu narzędziu możemy określić grupy docelowe reklam na Facebooku, na podstawie częstotliwości odwiedzin Strony VEOLI BOTANICA oraz innych aktywności użytkownika. Używamy tego narzędzia do pomiaru skuteczności działań marketingowych online. Pozwala nam to monitorować działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku.

Po wywołaniu witryny Piksel Facebook jest zintegrowany bezpośrednio z Facebookiem i może przechowywać plik cookie na Twoim urządzeniu. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub jesteś już zalogowany na Facebooku, Twoja strona zostanie zapisana w Twoim profilu. Zebrane dane użytkownika są dla nas anonimowe, a zatem nie pozwalają nam stwierdzić tożsamości użytkownika. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest wyciągnięcie wniosków na temat danego profilu użytkownika. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się zgodnie z polityką korzystania z danych Facebooka. Jeśli nie jesteś członkiem Facebooka, przetwarzanie danych nie ma na ciebie wpływu.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

14. Pixel TikToka

Piksel TikToka to usługa dostarczana przez TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia.. Dzięki temu narzędziu możemy określić grupy docelowe reklam na TikToku, na podstawie częstotliwości odwiedzin Strony VEOLI BOTANICA oraz innych aktywności użytkownika. Używamy tego narzędzia do pomiaru skuteczności działań marketingowych online. Pozwala nam to monitorować działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na TikToku.

Po wywołaniu witryny Piksel TikToka jest zintegrowany bezpośrednio z TikTokiem i może przechowywać plik cookie na Twoim urządzeniu. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub jesteś już zalogowany na TikToku, Twoja strona zostanie zapisana w Twoim profilu. Zebrane dane użytkownika są dla nas anonimowe, a zatem nie pozwalają nam stwierdzić tożsamości użytkownika. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez TikTok, dzięki czemu możliwe jest wyciągnięcie wniosków na temat danego profilu użytkownika. Przetwarzanie danych przez TikToka odbywa się zgodnie z polityką korzystania z danych TikToka. Jeśli nie jesteś członkiem TikToka, przetwarzanie danych nie ma na ciebie wpływu.

15. Klaviyo Tracking Pixel

Piksel Klaviyo to usługa dostarczana przez Klaviyo Inc. 49 Southwark Bridge Rd London SE1 9HH, UK. Dzięki temu narzędziu możemy określić segmenty użytkowników w Klaviyo, na podstawie częstotliwości odwiedzin Strony VEOLI BOTANICA oraz innych aktywności użytkownika.

16. Jak długo przechowujemy pliki cookies?

Sesyjne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia przez Ciebie Strony VEOLI BOTANICA.

Stałe pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

17. Jak zarządzać plikami cookies?

Twoja zgoda nie jest wymagana na działanie niezbędnych plików cookies.

Analityczne pliki cookies i marketingowe pliki cookies nie zostaną zainstalowane na Twoim urządzeniu bez Twojej zgody. Możesz wyrazić zgodę lub ją wycofać w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień na Stronie VEOLI BOTANICA www.veolibotanica.pl/polityka-prywatnosci.

Każdorazowe złożenie Zamówienia wymaga potwierdzenia zapoznania się przez Kupującego z Regulaminem oraz z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie Sklepu.

Należy jednak pamiętać, że jeśli wyłączysz działanie plików cookies, nie będziesz w stanie w pełni korzystać z niektórych elementów Strony VEOLI BOTANICA np. nie będziesz mógł korzystać z funkcji personalizacji Strony VEOLI BOTANICA.

18. Zmiany Polityki plików cookies

Możemy dokonywać zmian w niniejszej polityce, w szczególności w celu dostosowania jej do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. Zmiany w polityce wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jej zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.

19. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików cookies jest na bieżąco weryfikowana oraz akutalizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Plików cookies spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w serwisach VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. bądź rozwojem funkcjonalności serwisów VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. będą niezwłocznie komunikowane Tobie poprzez ogłoszenie na stronie serwisów VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. lub w wiadomości e-mail przesłanej Tobie jeśli posiadasz konto w serwisach VEOLI BOTANICA Sp. z o.o.

Na stronie internetowej VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram) i profili VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. na takich portalach. VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami tych portali, natomiast w odniesieniu do profili VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. w ramach takich serwisów Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi politykami.

VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, TikTok), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów społecznościowych ujawniane są innym podmiotom. VEOLI BOTANICA Sp. z o.o. będzie mieć dostęp do niektórych danych użytkowników ww. portali takich jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu VEOLI BOTANICA Sp. z o.o., które nie będą umożliwiały identyfikacji użytkowników. Dane te będą mogły być wykorzystywane w celu kierowania reklamy co jest prawnie uzasadnionym celem VEOLI BOTANICA Sp. z o.o..

Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww. portali można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące plików cookies lub przetwarzania przez VEOLI BOTANICA danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email: iodo@VEOLIBOTANICA.pl.

Brak produktów w koszyku.