BEZPŁATNA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ OD 159 zł | ZESTAW THE PERFECT SKIN FOCUS ZA 1 zł PRZY ZAKUPACH POWYZEJ 250 zł

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest spółka Veoli Botanica Sp. z o.o., adres siedziby: Warszawa 04-028, Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, NIP 1132907559. REGON 364166661 zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs trwa w okresie od 17 października 2018r. do 21 października 2018r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 października 2018r.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Aby wziąć udział w Konkursie należy pod postem konkursowym, który umieści na swoim fanpagu Paulina Sykut Jeżyna https://www.instagram.com/paulinasykutjezyna/ napisać komentarz, w którym należy polecić trzy produkty spośród produktów Veoli Botanica swojej bliskiej osobie (mamie, siostrze, przyjaciółce, koleżance etc.) i opisać dlaczego. Dodatkowo należy tą osobę oznaczyć w tym komentarzu.

§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. W konkursie nagrodzone zostaną dwie osoby, na podstawie najciekawszego komentarza pod postem konkursowym Autor/-ka komentarza oraz osoba oznaczona w komentarzu, której zostały polecone trzy nasze produkty. Autorka komentarza otrzymuje zestaw, na który składa się: mleczna emulsja myjąca do twarzy, peeling wygładzający z nasionkami lnu, delikatny krem na dzień, maseczka gommage do twarzy, regenerujący krem do twarzy na noc, relaksujący olejek z płatkami róż do ciała. Osoba oznaczona w wygranym komentarzu otrzymuje trzy produkty, które zostały wskazane przez Autora/-kę komentarza. Za dostarczenie zestawów odpowiedzialny jest Organizator konkursu.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.


§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: http://veolibotanica.pl/strona/konkurs Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

Inwestycja w naturalną pielęgnację

Polskie składniki naturalne

Wierzymy, że strefa klimatyczna ma znaczenie. W naszych kosmetykach znajdują się polskie składniki naturalne.

Ekologia

Jesteśmy odpowiedzialni. Z troski o środowisko naturalne, umieszczamy nasze produkty w szklanych butelkach i słoiczkach. Odpowiednie opakowanie jest dla nas równie ważne jak jakość samego produktu. Nasze opakowania podlegają recyklingowi

Vegan & cruelty free

W trosce o dobro zwierząt, do produkcji naszych kosmetyków, używamy jedynie składników pochodzenia roślinnego z zaufanych źródeł.

Zapisz się do newslettera i bądź z nami na bieżąco!